For en grønnere fremtid

Velkommen til Kriska BioTech ApS

Vi er en virksomhed, der arbejder med udviklingen af biologiske forbehandlingsmetoder af ligninholdig biomasse. Formålet med forbehandlingen er, at lette arbejdet med ligninholdig biomasse for biogasanlæg ved at gøre biomassen lettere, at røre op i reaktorer og øge gasudbyttet i forhold til ubehandlet biomasse.

Pt. testes forbehandlingsmetoden på frøgræs og dybstrøgelse hvor der laves forsøg på biogasanlæg.

 

Fordele ved forbehandlingen

Lettere at røre op

Biomasssen bliver lettere at røre op i reaktor.

Øget gasudbytte

Forsøg har vist at der er et øget gaspotentiale på 20 %.

Lettere at håndtere

Biomassen behøver ikke mekanisk forbehandling.

Muligheder for anvendelse af alternativ biomasse

Vi forventer at Kriska BioTech ApS’ forbehandlingsmetode gør det muligt, at anvende biomasse fra vådområder og enge som ellers ikke anvendes. Derfor arbejdes der på maskiner som vil kunne slå og indhente biomase fra våde områder.

 

vådområde

Udviklingen af metoden er sket med støtte fra blandt andet: