Forbehandlingsresultater

Forbehandlingsresultater

Øget gasudbytte

Resultat fra forsøg med ensileret halm 

Biogasudbytte for kontrolforsøg (blå) og fra forbehandlet biomasse (rød). Det øgede gasudbytte i procent er plottet for et VS (omsætteligt tørstof) tab på 10 % (grøn) og 20% (lilla). Under forbehandlingen og lagringen vil der være et VS tab på ca. 7-10%. Med et VS tab på ca. 10% giver det forbehandlede biomasse 25-30% mere biogas i forhold til ubehandlet. Selv med et betydeligt højere VS tab på 20 % giver den forbehandlede biomasse stadig 15-20% mere gas i forhold til det ubehandlede. Biomassen har været lagret i 5 måneder. Forsøg udført af Kriska BioTech ApS

Forsøg udført af anden part med lysesiv

Biogasgasudbytte fra forbehandlet biomasse (blå), ubehandlet biomasse (kontrol – rød) og podemateriale (gylle fra biogasreaktor). Øget gasudbytte fra forbehandlet biomasse er på 24%. Udført af andet biogasanlæg for reference.

Mindre flydelag & lettere håndtering

Forsøg med forbehandlingen viser en tendens til mindre flydelag. Dette demonstreres ved at lægge, i dette tilfælde lysesiv, i gylle. Dette har lagt i 24 timer. Billede nr. 2 og 3 er forbehandlet, mens biomassen på billede 1 og 4 er hakket i mindre stykker og ellers ubehandlet.

Dette lysesiv har været forbehandlet manuelt, og det er målet at forbehandling i fuldskala, opnår samme konsistens. 

lysesiv