Nyheder

Udrådningsforsøg med biologisk forbehandlet halm april 2022

Biologisk forbehandling af halm som ikke er neddelt.

Vi har over de sidste måneder kørt udrådningsforsøg af forbehandlet halm og i nedestående graf ses resultaterne heraf.

pretreated straw

Noter vedrørende forsøget:

  1. Udrådningsforsøgene er kørt på eget anlæg med 12 L kapacitet i hver reaktor. 
  2. Udrådningsforsøg med hhv. ubehandlet og behandlet halm er lavet med gylle fra samme biogasanlæg.
  3. Den forbehandlede halm er kun forbehandlet biologisk og ikke neddelt på nogen måde, ej heller den ubehandlede halm.
  4. Den forbehandlede og ubehandlede halm stammer fra to forskellige bundter, hvilket kan resultere i en mindre usikkerhed i sammenligningen.

Du er velkommen til at kontakte os ved interesse for vores forbehandlingsmetode.

Forbehanding i december 2020

I december 2020 er flere ton dybstrøelse fra heste forbehandlet med forbehandlingsmiddel fra Kriska BioTech.  

 

 

Vi ser frem mod en masse nye opgaver i 2021 og vil samtidig sige TAK til alle som har været en del af rejsen i 2020.

 

Glædelig jul og godt nytår.