Projekter som er gennemført:

Vi deltager i Region Midts udviklingsprogram for bioøkonomi som har gjort det muligt at afprøve metoden i fuldskala for første gang. I projektet er en prototype af maskine, som kan forbehandle (tilsætte forbehandlingsmiddel) til halmbundter færdigkonstrueret. Denne blev afprøvet i projektet og flere tons biomasse blev forbehandlet. Gennem yderligere forsøg og udvikling, mener vi at metoden vil kunne fungere i fuldskala.
https://www.rmbio.dk/

,

Miljø- og energifonden

Miljø- og energifonden har været med fra start og bidraget til virksomhedens udvikling flere gange. Støtten herfra har betydet at vi har været i stand til at lave en udrådningsopstilling på 10 x 12 L, med automatiske logninger, at vi har kunnet afprøve vores forbehandlingsmiddel og selve metoden.
Miljø- og energifonden støtter grønne ideer og initiativer og hjælper de gode tiltag på vej.
https://energifonden.dk/


I 2016 gennemførte vi et projekt støttet af InnoBooster ordningen (under innovationsfonden) som havde til hensigt at udforske nogle af forbehandlingsmetodens muligheder.
https://innovationsfonden.dk/da/programmer/innobooster