Om Kriska BioTech ApS

I Kriska BioTech ApS arbejder på, at tilbyde biogasanlæg en forbehandlingsmetode, som er energieffektiv, økologisk, reducere lignin i biomassen og er let at håndtere. Kriska BioTech ApS arbejder med at forbehandle biomasse til biogasanlæg, således udnyttelsen af denne bliver optimal, og har derfor udviklet et biologisk forbehandlingsmiddel. Forbehandlingsmetoden muliggør brug af biomassetyper som ikke anvendes pt. grundet besværlig og dyr håndtering. Forbehandlingsmetoden er økologisk og med minimalt brug af energi i forhold til traditionelle forbehandlingsmetoder. 

 Kontakt os gerne ved spørgsmål eller interesse

Biogas og verdens mål

Klima og Miljø har aldrig været mere aktuelt end nu og biogas er én af vejene til en grønnere fremtid.

Biogas bidrager til opfyldelse af flere ud af de 17 Verdensmål for bæredygtig udvikling som FN landene har forpligtet sig til.

Hovedmål som biogas potentielt bidrager til:

2. “Bæredygtigt landbrug”

7. “Bæredygtig energi”

9. “Bæredygtig infrastruktur og industrielle processer”

11. “Bæredygtige byer og lokalsamfund” 

12.  “bæredygtig produktion og forbrug”

13. “Klimaindsatsen”

14. “Livet i vandet”