Anlæg til udrådningsforsøg

I forbindelse med udviklingen af Kriska´s forbehandlingsmetode har vi udviklet et anlæg hvor der laves udrådningsforsøg med forskellige typer biomasse.

  • Anlægget har en kapacitet på 10 x 12 L. til batchforsøg.
  • Automatisk regulering af reaktor temperatur.
  • Automatisk udluftning af den akkumulerede gas i beholderne.
  • Logger trykmålinger og temperatur hvert minut 24/7.
  • Et databehandlingssystem som kan håndtere alle data i udrådningsperioden.

Måden hvorpå gasproduktionen logges sikre, at eventuelle udfald registreres med det samme og det store datagrundlag giver et grundigt indblik i udrådningen af biomassen. Inden hvert udrådningsforsøg igangsættes udføres der TS og VS prøver af biomassen, for at bestemme den rigtige ratio i reaktoren.

 

Kontakt os gerne vedrørende spørgsmål om vores arbejde eller udførelse af tests.